2108232963 6942452324 Βελβενδού 20, Κυψέλη katsantonis.dent@gmail.com
hero image

 

 
Βασίλειος Κατσαντώνης
Χειρουργός Οδοντίατρος

Προσθετική οδοντιατρική είναι ο τομέας της οδοντιατρικής που έχει ως αντικείμενο την αποκατάσταση ενός , περισσοτέρων ή και όλων των δοντιών του φραγμού που έχουν απωλεσθεί.  Χωρίζεται στην ακίνητη, την κινητή και την επιεμφυτευματική προσθετική. Η ακίνητη προσθετική περιλαμβάνει στεφάνες και γέφυρες.
 

 

 
 

 

 
H κινητή προσθετική περιλαμβάνει ολικές ή μερικές οδοντιστοιχίες.      
 

 

 
 

    

 
Στόχος μας είναι η αποκατάσταση της λειτουργικότητας, της αισθητικής αλλά και της συνολικότερης υγείας των ασθενών μας. Για κάθε ασθενή διαμορφώνεται ένα εξατομικευμένο σχέδιο θεραπείας και πάνω σε αυτό συναποφασίζουμε για τις προσθετικές εργασίες αλλά και το υλικό αυτών που θα επιλεχθεί.